Move2Match

1. Waarom Move2Match?

Begin 2015 is een groot aantal mensen op zoek naar werk. Het aandeel 50-plussers daarin is groot. Dat is schadelijk voor henzelf, niet goed voor de economie en een jammerlijke verspilling van kennis en werkkracht. Move2Match vindt dat het vaak negatieve beeld van de 50-plusser op de arbeidsmarkt moet veranderen.

Move2Match vindt dat deze benadering nog onvoldoende wordt gekozen en dat de vraag naar 50-plussers groter moet worden.

 

2. Doel

Move2Match kent twee doelen:

Verandering brengen in het beeld dat 50-plussers niet actueel, niet inzetbaar en te duur zijn. Move2Match wil betrokkenheid, inzet en vraag generen bij potentiële werkgevers en beslissers.

Bereiken dat werkzoekende 50-plussers elkaar in actieve netwerken ondersteunen bij het zoeken naar en vinden van nieuw werk.

 

3. Aanpak

Om die doelen te bereiken, volgt Move2Match twee sporen: beïnvloeden en netwerken.

Beïnvloeden doet Move2Match door belangenvertegenwoordigers, verzekeringsmaatschappijen, banken, beslissers, uitkeringsinstanties, beleidsmakers en politici te benaderen. Zij stelt vragen, werkt aan bewustwording en verandering van de benadering van het 50+ potentieel aan werkkracht en ervaring.

Met actief netwerken draagt Move2Match bij aan veerkracht en zelfbewuster worden van de 50+ werkzoekenden. Door het bouwen aan die netwerken wil Move2Match steun, raad, inspiratie en feedback geven voor plannen en vragen.  Antwoorden en vertrouwen zijn immers vaak te vinden bij gelijken, binnen eigen (nieuwe) netwerken. Ervaring is er genoeg. Het gaat echter om het bij elkaar brengen en inspireren.

Move2Match is geen bemiddelingsbureau, vacaturebank, arbeidspool of werkgever.

Move2Match vraagt aandacht en is een geheel van actieve netwerken, vindplaats voor ideeën, passies, kennis en kennissen, een vergrootglas voor het verduidelijken problematieken waarvoor werkzoekende 50-plussers zich gesteld zien.